Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

MTÜ Põlvkondade Maja

Aadress
Kari 13, Tallinn, Kogukonnamaja 2. korrus.
Aaviku tee 1, Jüri, Rae vald, teenused klientide juures Rae Sotsiaalkeskuses
Piiri 12a, Aruküla, Raasiku vald, teenused klientide juures Aruküla Perekeskuses
Saha tee 11, Loo, Jõelähtme vald, teenused klientide juures Vabaaja Keskuses
Nabala tee 2 a, Kiili, teenused klientide juures
Saku vald, Kajamaa Kool, teenused klientide juures
Piirkond
Harju maakond
Telefon
E-posti aadress
Kodulehe aadress
Sihtgrupp
kov abivajavad lapsed
puude raskusastmega lapsed
tööealised ja vanemad isikud
psüühikahäirega tööealised isikud
Majutus
Ei
Mobiilne teenus
Jah

Meie keskus asub Põhja-Tallinnas Kari 13 vastvalminud hoone 2. korrusel nüüdisaegsetes ruumides, kuhu on väga hea ligipääs ka ratastooliga klientidele, võimalus einestada kohvikus ning teenust oodates mänguväljakul mängida. Meil on rikkalik teenusteks vajalik vahendite kogu ja valmidus neid vajadusel klientidele laenutada. Meeskonnas on kõikide sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuste pakkumiseks vajalikud spetsialistid, enamikul vähemalt viieaastane töökogemus tööks puudega väikelaste, laste ja noortega. Meie Tallinna meeskond omab kompetentsi ja kogemust pakkuda teenuseid ka viipekeelsetele klientidele. Lisaks teenustele Tallinnas pakume mobiilselt teenuseid Harjumaal koostöös kohalike omavalitsustega (Rae, Raasiku, Jõelähtme, Kiili ja Saku vallas). Mobiilsed teenused on n-ö rätsepalahendused kliendi kodukohale/koolile/lasteaiale võimalikult lähedal. Meie Tallinna meeskond on orienteeritud peamiselt viipekeelsetele kuulmispuudega klientidele. Rehabilitatsiooni teenuste plaani koostamiseks vajalikku hindamist viime läbi nii meie keskuses Tallinnas, Kari tn. 13 kui ka mobiilselt, kliendi kodukohta meeskonnaga kohale sõites. Meie meeskonna poolt koostatud rehabilitatsiooniplaanid on väga põhjalikud ja võimaldavad hinnata teenuste tulemuslikkust. Kasutame elektroonset andmebaasi ja teeme koostööd Logopeedia Kliiniku logopeedide ja eripedagoogidega. Oleme avatud paindlikuks koostööks teiste rehabilitatsiooniasutuste ja ettevõtetega.