Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

MTÜ Tartu Maarja Tugikeskus

Aadress
Puiestee 126, Puiestee 126/1, Puiestee 126/2, Tartu 50604
Piirkond
Tartu maakond
Telefon
E-posti aadress
Kodulehe aadress
Sihtgrupp
puude raskusastmega lapsed
tööealised ja vanemad isikud
psüühikahäirega tööealised isikud
Majutus
Jah
Mobiilne teenus
Ei

Tartu Maarja Tugikeskus toetab intellekti- ja liitpuudega inimeste arengulist elukaart, mis on täidetud neile vajalike ja sobivate teenustega, võimaldades olla õnnelik, armastatud ning täieõiguslik ja väärtuslik inimkonna liige. Tugikeskuses on ametis koostööle motiveeritud tugev meeskond, kes pakub kvaliteetseid teenuseid intellekti- ja liitpuudega inimestele, kelle eesmärk on inimeste mitmekülgse ja eakohase arengu soodustamine ning toetamine, täiskasvanute iseseisvuse tõstmine, igapäevaelu kvaliteedi säilitamine ja parandamine ning klientide tugivõrgustiku abistamine ja nõustamine, välja arendatud tugiisikute süsteem. Tugikeskuses on head töötingimused kõigi inimeste seisukohalt. Tugikeskus on kõrgelt hinnatud koostööpartner kõikidele asutustele ja organisatsioonidele ning vastab rahvusvahelistele kvaliteedinõuetele. Meie töötajad on hoolivad ja tähelepanelikud üksteise suhtes ja suutelised vajadusel ise abi vastu võtma. Tugikeskuses tegutseb enesetäiendamisele suunatud meeskond.