Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

MTÜ Tartu Maarja Tugikeskus

Aadress
Puiestee 126/2 , Tartu 50604
Piirkond
Tartu maakond
Telefon
E-posti aadress
Kodulehe aadress
Sihtgrupp
puude raskusastmega lapsed
tööealised ja vanemad isikud
люди трудоспособного возраста с нарушениями психического здоровья
Majutus
Jah
Mobiilne teenus
Jah

Tartu Maarja Tugikeskus on asutus, mis toetab intellekti- ja liitpuudega inimeste arengulist elukaart, mis on täidetud neile vajalike ja sobivate teenustega, võimaldades olla õnnelik, armastatud ning täieõiguslik ja väärtuslik inimkonna liige. * Tartu Maarja Tugikeskuses on ametis koostööle motiveeritud tugev meeskond, kes pakub kvaliteetseid teenuseid intellekti- ja liitpuudega inimestele, kelle eesmärk on inimeste mitmekülgse ja eakohase arengu soodustamine ning toetamine, täiskasvanute iseseisvuse tõstmine, igapäevaelu kvaliteedi säilitamine ja parandamine ning klientide tugivõrgustiku abistamine, ja nõustamine, välja arendatud tugiisikute süsteem. * Tartu Maarja Tugikeskuses on head töötingimused kõigi inimeste seisukohalt * Tartu Maarja Tugikeskus on kõrgelt hinnatud koostööpartner kõikidele asutustele ja organisatsioonidele ning vastab rahvusvahelistele kvaliteedinõuetele * Tartu Maarja Tugikeskuse töötajad on hoolivad ja tähelepanelikud üksteise suhtes ja suutelised vajadusel ise abi vastu võtma * Tartu Maarja Tugikeskuse tegutseb enesetäiendamisele suunatud meeskond