Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

MTÜ Toetuskeskus Meiela

Aadress
Liiva 12b, Võru
Piirkond
Võru maakond
Telefon
E-posti aadress
Kodulehe aadress
Sihtgrupp
kov abivajavad lapsed
puude raskusastmega lapsed
psüühikahäirega tööealised isikud
Majutus
Ei
Mobiilne teenus
Ei

MTÜ Toetuskeskus Meiela meeskonnaliikmetel on pikaajaline töökogemus intellektipuudega laste ja noortega. Vaatame inimest, kui tervikut ja teenuste kaudu toetame kliendi mitmekülgset arengut. Meie meeskonnas on eripedagoogid, logopeedid, füsioterapeut, psühholoog, loovterapeudid, sotsiaaltöötaja, arst, õde ja kogemusnõustaja. Meil on lai valik kaasaegseid töövahendeid. Meie meeskonnal on võimekus hinnata koolieeliku vaimset arengut J.Strebeleva järgi ja vaimset vanust PEP-R testi abil. Meil on olemas Boadmakeri programm, mille järgi koostame vajadusel suhtlustahvli või suhtlusraamatu. Õpetame kliendi tugivõrgustikuliikmeid kasutama alternatiivseid kommunikatsioonivahendeid. Loovteraapia aitab kohaneda, toetab motivatsiooni, eneseväljendust, suhtlemist ka siis kui kõne on vähene või puudub, samuti emotsionaalset toimetulekut ja käelist arengut. Oleme paindlikud, lapse ja pere vajadusi arvestavad, proovime teenuseosutamist sobitada pere päevaplaani (lasteaed, kool, vanemate töö) nii, et see oleks kõikidele osapooltele mõistlik. Me sobime kõige paremini kuni 16-aastastele klientidele, kuna ruumid, kus teenust pakume, asuvad väikeses erivajadustega laste koolis ja on kohandatud just nende vajadusi arvestades. Meie töörütm käib ühte sammu koolitundidega, et teenused ei segaks majas olevatel lastel õppimist. Meeskond täiendab pidevalt oma teadmisi-oskusi, tehakse koostööd oma valdkonna spetsialistidega teistest asutustest.