Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

MTÜ Ühiselt

Aadress
Pepleri 12-49, Pepleri 23-37, Tiigi 61 B; Turu 10, Tartu
Piirkond
Tartu maakond
Telefon
E-posti aadress
Kodulehe aadress
Sihtgrupp
esmasesse psühhoosi haigestunud isikud
kov abivajavad lapsed
puude raskusastmega lapsed
tööealised ja vanemad isikud
psüühikahäirega tööealised isikud
Majutus
Jah
Mobiilne teenus
Ei

Põhjus, miks kliendid meie poole pöörduvad, on positiivne tunne, mida nad teenusel olles kogevad - hoolimine, hoitus, turvalisus ning toimiv abi enda probleemidele. Lähtume iga kliendi reaalsetest vajadustest ja teeme eesmärgile suunatud koostööd terviklikult kogu meeskonnaga. Meie meeskonna professionaalsus, omavaheline kooskõla ja sõbralikkus on sagedasti klientide tagasisides ära märgitud, mis eristab meid teistest asutustest. Meie spetsialistid täiendavad end regulaarselt, samuti panustab asutus nende vaimse ja füüsilise heaolu hoidmisele. Tasakaalus spetsialistidena suudame oma klientidele pakkuda parimat teenust. Oleme paindlikud ja loovad ning vastavalt ümbritsevatele oludele viime lisaks siseruumidele teraapiat läbi õuekeskkonnas, vajadusel samuti interneti ja telefoni vahendusel. Kliendid hindavad füsioteraapia saamist basseinikeskkonnas. Osutame teenust nii enda ruumides kui seal, kus meie kliendid on - nende endi keskkonnas. Olete meile oodatud!