Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Rehabikeskus OÜ

Aadress
Tallinna tn 2a, Viljandi
Piirkond
Viljandi maakond
Telefon
E-posti aadress
Kodulehe aadress
Sihtgrupp
esmasesse psühhoosi haigestunud isikud
kov abivajavad lapsed
puude raskusastmega lapsed
tööealised ja vanemad isikud
psüühikahäirega tööealised isikud
Majutus
Jah
Mobiilne teenus
Ei

Rehabikeskus OÜ missioon on omavahel integreeritud sotsiaalteenuseid pakkudes panustada Eesti elanike heaolu parandamisse. Rehabikeskus OÜ on Viljandi peatänaval, Tallinna tänav 2a, tegutsev rehabilitatsiooni-ning erihoolekande teenuseid pakkuv ettevõte. Meil on olemas pädev meeskond; hea asukoht ja juurdepääs koos parkimisega maja ees, sobivad ruumid (I korrus ja 0-korrus) ja vajalik inventar. Alates 2021.detsembrist pakume teenust koos majutusega. Osutame teenust kõigile sihtrühmadele. Eraldi toome esile spetsialiseerumise psüühikahäiretega klientidele. Kõigil meie spetsialistidel on oma erialane ettevalmistus ja pikaajaline töökogemus. Meeskonda on kaasatud kogemusnõustajad, kes saavad oma taastumiskogemusi jagada.