Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

SA Ida-Viru Keskhaigla

Aadress
Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Ravi10
Piirkond
Ida-Viru maakond
Telefon
E-posti aadress
Kodulehe aadress
Sihtgrupp
puude raskusastmega lapsed
tööealised ja vanemad isikud
люди трудоспособного возраста с нарушениями психического здоровья
Majutus
Jah
Mobiilne teenus
Ei

Meie kogenud meeskond ootab rehabilitatsiooniteenusele 0-15-aastaseid lapsi, vähenenud töövõimega (sh puuduva töövõimega) isikuid ja vanaduspensioniealisi. Meie eesmärk on pakkuda igale inimesele just talle sobivaid teenuseid. Meie suhtume igasse inimesse individuaalselt ning meie noored ja pidevalt arenevad spetsialistid annavad endast kõike paremat, et aidata inimesel igapäevaelus edukalt toime tulla ja olla aktiivne ühiskonna liige. Rehabilitatsiooniteenuste raames pakume ka majutusteenust. Haiglas viibimine ja toitlustamine kliendile on tasuta kehtiva rehabilitatsiooniplaani/tegevuskava ja suunamisotsuse alusel. Kõrvalabi ja hooldamise vajavat inimest teenindab meie poolt pakutav hooldusõde, hooldusteenuse osutatakse tasuta. Taastusravi osakonnas statsionaarsel ravil on olemas sissepääs liikumispuudega sh ratastoolis liikuvale inimestele: koridorid lubavad liikuda ratastoolis, palatid on avarad, ukse lävesid ei ole, teraapiaruumidesse on lihtne sissepääs, olemas kaldtee ja lift. Rehabilitatsiooniteenuseid võimalik saada nii selleks ettenähtud ruumides, kui ka palatites. Füsioterapeudi grupiteenusena pakume teenuseid nii saalis grupis kui ka basseinis. Transpordi ühendus linnade vahel on hea ja bussipeatused lähedal. Meil on individuaalne lähenemine inimesse ning me leiame iga inimesega kontakti. Oleme hoolivad ja tegusad!