Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

SA Maarja Küla

Aadress
Haavassaare 1, Kiidjärve küla, Põlva vald
Piirkond
Põlva maakond
Telefon
E-posti aadress
Kodulehe aadress
Sihtgrupp
psüühikahäirega tööealised isikud
Majutus
Jah
Mobiilne teenus
Ei

SA Maarja Külas pakume majutusvõimalusega rehabilitatsiooniteenuseid Põlvamaa metsade vahel, Kiidjärve külas. Oleme üks osa Maarja Külast, mis on loodud elukeskkonnaks psüühilise erivajadustega täiskasvanutele. Meie jaoks on tähtis, et erivajadustega inimene ei tunneks ennast ühiskonnast kõrvalejäetuna ning peame oluliseks integreerumist. Maarja Küla rehabilitatsioonimeeskonda kuuluvad eripedagoog, psühholoog, füsioterapeut, tegevusterapeut, sotsiaaltöötaja, loovterapeut ning logopeed. Lisaks sellele teeme regulaarset koostööd psühhiaatriga. Igapäevast meeskonnatööd juhib koordinaator. Oma töös pöörame suurt rõhku kommunikatsioonile – seda nii meeskonna sees kui ka klientidega. Vastavalt klientide vajadustele kasutame alternatiivkommunikatsiooni metoodikaid ning vahendeid (AAC). Hindame isikukeskset lähenemist ning toetume igapäevaselt CARe metoodikale. Meie spetsialistide pädevus võimaldab igapäevases töös rakendada nii loov-, mängu- kui ka muusikateraapia elemente. Oleme valmis toetama nii lähi- kui peresuhteid (pereteraapia, imagoteraapia). Rakendame psüühilise erivajadustega täiskasvanutele kutsesobivuse, võimete ja töökäitumise eelhindamist (HAMET) ning oma keskkonnast tulenevalt saame erinevaid tööalaseid aspekte ka praktikas vaadelda ning kujundada. Üheks kõige suuremaks väärtuseks peame oma asukohta Lõuna-Eesti metsade vahel, mis suudab klientidele pakkuda midagi nii kehale kui vaimule.