Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

SA Pärnu Haigla

Aadress
Ristiku 1, Pärnu
Piirkond
Pärnu maakond
Telefon
E-posti aadress
Sihtgrupp
esmasesse psühhoosi haigestunud isikud
kov abivajavad lapsed
puude raskusastmega lapsed
tööealised ja vanemad isikud
psüühikahäirega tööealised isikud
Majutus
Jah
Mobiilne teenus
Jah

Pärnu Haiglal on rehabilitatsiooni teenuse osutamise kogemus aastast 2001. Pikaajalise kogemuse taga on spetsialistid, kellel on huvi enda eriala vastu, kes armastavad oma tööd ja on kokkuhoidev koostööd tegev meeskond, et klient saaks parima endale vajaliku teenuse. Meie jaoks on oluline pakkuda inimestele õiget teenust õigel ajal ja kohas ning kogu elukaare vältel, seega teenuseid osutame kõikidele sotsiaalse rehabilitatsiooni sihtgruppidele. Meie meeskonnas on kõik rehabilitatsiooniks vajalikud erialad esindatud ja lisaks esindatud toetavad väljaõpped näiteks pereteraapia, mänguteraapia ja muusikateraapia. Haiglana on meie jaoks oluline, et oleme hea füüsilise ligipääsetavusega kõikidele inimestele. Teenuseid osutame avarates uutes ruumides ja haiglal on hea ühistranspordi ühendus linna ja maakonnaga. Oleme uuendusmeelsed ja valmis kasutama ka erinevaid virtuaalseid lahendusi või osutama teenust inimese kodus, kui on suured takistused liikumisel. Samas majas on võimalik peale rehabilitatsiooni teenuste käia ka perearsti juures, eriarstide konsultatsioonil, erinevatel terviseuuringutel ning taastusravi- ja heaolukeskus pakub laias valikus tervist edendavaid tegevusi ja protseduure. Haiglas toimub palju koostööd arstide ja õdedega, vajadusel saab ka raviarsti kaasata rehabilitatsiooni tegevuste planeerimisel. Koostöö meditsiiniga on meie meeskonnas igapäevane ja aitab täiendada meie teadmisi ja oskusi.