Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Saaremaa Puuetega Inimeste Koda

Aadress
Pikk 39, Kuressaare
Pargi 16, Kuressaare
Tallinna 15, Kuressaare
Piirkond
Saare maakond
Telefon
E-posti aadress
Kodulehe aadress
Sihtgrupp
tööealised ja vanemad isikud
psüühikahäirega tööealised isikud
Majutus
Jah
Mobiilne teenus
Ei

Oleme spetsialiseerunud erivajadustega inimeste kogukonna liikmeteks hoidmisele ja eakate kaasamisele erinevatesse tegevustesse tagamaks võimalikult pika toimetuleku enda kodus elades. Meie rehabilitatsioonimeeskonna liikmetel on pikaajaline töökogemus ja pädevused erinevates valdkondades: täiskasvanu haridus, kogukonna- ja sotsiaalteenused, psühhosotsiaalne toimetulek, kroonilise haigusega elamine ja vaimse tervisega seotud teemad, füsioterapeutiline hindamine ja individuaalse harjutuskava koostamine, eripedagoogilt nõustamine haridusküsimustes ja õpitud akadeemiliste oskuste kinnistamine. Rehabilitatsiooni tööruumid asuvad 1. korrusel, ühel tasapinnal, sissepääs normkohase kaldtee kaudu, tagatud on inva-WC kasutamine. Juhendame isikut erinevate KOV teenustega seotud asjaajamisel (isiklik abistaja, tugiisik, sotsiaaltransport, viipekeele tõlketeenus, kuulmisnõustamise teenus) ja abistame kogemusnõustaja valikul. Võimalus on liituda eneseabi ühingutega (13 ühingut), osaleda Saaremaa Puuetega Inimeste Koja tegemistes: koolitustel, teabepäevadel, huviringides, vaba aja üritustel.