Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Tarbatu Tervisepark OÜ

Aadress
Tallinna tn 2b, Viljandi linn, 71011
Piirkond
Viljandi maakond
Telefon
E-posti aadress
Kodulehe aadress
Sihtgrupp
kov abivajavad lapsed
puude raskusastmega lapsed
tööealised ja vanemad isikud
люди трудоспособного возраста с нарушениями психического здоровья
Majutus
Ei
Mobiilne teenus
Ei

Tarbatu Tervisepargi meeskonnas töötavad oma ala professionaalid, kelle jaoks on oluline mitte teenuse osutamine, vaid inimese enda osalemine selles. Kõik meie spetsialistid on tunnustatud ja kogemustega eksperdid, kes peavad oluliseks sotsiaalse rehabilitatsiooni terviklikku lähenemist inimesega tegelemisel. Lisaks osalevad meie spetsialistid regulaarselt täienduskoolitustel, et hoida ennast kursis oma eriala arengutega. Sotsiaalset rehabilitatsiooni pakume nii lastele kui täiskasvanutele nii meie keskuses kui ka vajadusel ja võimalusel inimesele sobilikus keskkonnas. Meie suurimaks erisuseks on kogemusnõustajate lai valik, kes suudavad nõustada inimesi väga erinevates valdkondades, näiteks stress, ärevus, krooniline valu, uneprobleemid jne. Lisaväärtusena võib välja tuua, et paljud meie meeskonna spetsialistid töötavad koos juba aastast 2015, seega oleme tugev ja kogenud rehabilitatsioonimeeskond, kelle jaoks on oluline olla inimese jaoks olemas. Peame oluliseks ka seda, et kõik inimesed, kes meile registreeruvad, saavad teenusele kahe nädala jooksul! Lisavõimalusena saame pakkuda füsioteraapiateenust ka basseinis, mis annab suure panuse rehabilitatsiooniprotessi efektiivsusele. Uue teenusvormina pakume inimestele ka kaugnõustamist, mis on mugav ja lihtne viis osaleda teenusel oma keskkonnast lahkumata. Tarbatu Tervisepark asub hoones, mis on ligipääsetav ka ratastoolis liikuvale inimesele.