Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Kirjutustõlke teenus

Kirjutustõlge on mõeldud eelkõige vaegkuuljatele, kelle jaoks teeb kirjutustõlk kuuldava teksti kirjalikuks tekstiks, mida on võimalik ekraanilt kohe lugeda.

Kellele?

Tasuta kirjutustõlketeenus on mõeldud tööealistele kuulmispuudega inimestele (peamiselt vaegkuuljatele), kellele on määratud vähenenud töövõime, ja kuulmispuudega vanaduspensioniealistele inimestele.

Teenust saab kasutada väga erinevates olukodades: üritused, konverentsid, tööintervjuu, notar jne. Kirjutustõlgi abil sujub suhtlemine lihtsamalt. Ta teeb kuuldava teksti sinu jaoks kirjalikuks tekstiks, mida on võimalik ekraanilt kohe lugeda. Kirjutustõlge on tõlge ühe keele sees: suulisest eesti keelest kirjalikku eesti keelde.

Kuidas saada?

Teenuse kasutamiseks saab tõlketellimuse esitada otse teenusepakkujale, kes annab tellimuse kättesaamise kinnituse või küsib vajaduse korral lisainfot.

Tellimuste esitamiseks on kolm võimalust:

Täida tellimisvorm

  Isikuandmete liigid
  Töötlemise eesmärk
  Töötleja

  Ees- ja perekonnanimi, isikukood

  Isiku tuvastamine

  Teenuseosutaja ja SKA

  Elukoht

  Sihtrühma paiknemise kaardistamine kohalike omavalitsuste täpsusega TK, SKA ja RR andmebaasi põhjal

  SKA

  Meiliaadress

  Teenusega seotud olulise info edastamine, tagasiside küsimine (va reklaam)

  Teenuseosutaja ja SKA

  Puuduva või vähenenud töövõime olemasolu

  Sihtrühma kuulumise tuvastamine, sh vähenenud töövõime tõendamine TK ja SKA andmebaasi põhjal

  SKA

  Puude olemasolu Sihtrühma kuulumise tuvastamine SKA

  Tõlketeenuseid rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest, mis on eraldatud alategevusele „Kuulmispuudega inimestele suunatud tõlketeenuste arendamine ja pakkumine“ ning „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused“ raames.

  Rohkem infot sotsiaalfondi toetuste rakendamise kohta

  Kontakt

  Karmen Orlovski

  Sotsiaalkindlustusameti tõlketeenuste projektijuht

  Viimati uuendatud 05.06.2023

  Kas sellest lehest oli abi?