Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Lahkuminek

Kas minna oma elukaaslasest lahku?

Kas see on mulle?

Kui oled jõudnud kooselus oma lapse teise vanemaga punkti, kus kooselu näib võimatu, on tarvis otsustada, kas minna lahku ning kuidas seejuures lapsele heaks lapsevanemaks jääda.

Oluline info

Igas suhtes tuleb varem või hiljem ette olukord, kus ollakse sügavalt eri meelt. Pole tähtis, mis on erimeelsuse põhjus. Pole tähtis, kas seda tehakse teisele teatavaks valjuhäälselt või vaikides. Pole tähtis, kas see teema on paari vahel esimest korda või kestab juba pikka aega. Oluline on, et kogetakse lootusetust – teine ei mõista mind ja käitub halvasti. Ma ei saa temaga kontakti ning see kordub ja kordub.

Lisainfo

Et mõista, kas suhet saab tervendada, soovitame lugeda https://tarkvanem.ee/paarisuhe , pöörduda pereterapeudi poole (www.pereterapeudid.ee) või küsida vaimse tervise tuge https://peaasi.ee/kysi-noustajalt/

Mis mulle veel võib huvi pakkuda?

Perelepitus, Lasteabitelefon, Ohvriabi telefon, Hingehoiu telefon.

Viimati uuendatud 28.09.2022