Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Puudega tööealise inimese toetus

Puudega tööealisele inimesele maksame toetust sõltuvalt puude raskusastmest 28,64 - 53,70 eurot kuus.
Puudega töötaja iga-aastane põhipuhkus on vähemalt 35 kalendripäeva.

Kellele?

Puudega tööealise inimese toetust maksame tööealisele inimesele (16-aastane kuni vanaduspensionieani), kellel on tuvastatud puude raskusaste.

Toetuste määrad on vastavalt puude raskusastmele ja funktsiooni kõrvalekaldele 28,64 - 53,70 eurot kuus.

Kuidas saan?

Puudega tööealise inimese toetuse saamiseks esita taotlus sotsiaalkindlustusametile.

Taotluse vormi leiad siit

Taotluse esitamiseks on mitu võimalust:

Korduval puude tuvastamisel ei ole vaja uut sotsiaaltoetuse taotlust esitada, kuid täida ekspertiisi taotlusel sotsiaaltoetuse määramist puudutavad lahtrid.

Toetuste määrad

Puude raskusaste ja funktsiooni kõrvalekalle Kuu summa (euro)
LIIKUMINE
1 Keskmise puudega, liikumisfunktsiooni kõrvalekalle (161% sotsiaaltoetuste määrast) 41,17
2 Raske puudega, liikumisfunktsiooni kõrvalekalle (192% sotsiaaltoetuste määrast) 49,09
3 Sügava puudega, liikumisfunktsiooni kõrvalekalle (210% sotsiaaltoetuste määrast) 53,7
NÄGEMINE
4 Keskmise puudega, nägemisfunktsiooni kõrvalekalle (148% sotsiaaltoetuste määrast) 37,84
5 Raske puudega, nägemisfunktsiooni kõrvalekalle (183% sotsiaaltoetuste määrast) 46,79
6 Sügava puudega, nägemisfunktsiooni kõrvalekalle (210% sotsiaaltoetuste määrast) 53,7
KEEL JA KÕNE
7 Keskmise puudega, keele- ja kõnefunktsiooni kõrvalekalle (112% sotsiaaltoetuste määrast) 28,64
8 Raske puudega, keele- ja kõnefunktsiooni kõrvalekalle (136% sotsiaaltoetuste määrast) 34,78
9 Sügava puudega, keele- ja kõnefunktsiooni kõrvalekalle (170% sotsiaaltoetuste määrast) 43,47
KUULMINE
10 Keskmise puudega, kuulmisfunktsiooni kõrvalekalle (118% sotsiaaltoetuste määrast) 30,17
11 Raske puudega, kuulmisfunktsiooni kõrvalekalle (140% sotsiaaltoetuste määrast) 35,8
12 Sügava puudega, kuulmisfunktsiooni kõrvalekalle (170% sotsiaaltoetuste määrast) 43,47
VAIMNE HÄIRE
13 Keskmise puudega, vaimse funktsiooni kõrvalekalle (133% sotsiaaltoetuste määrast) 34,01
14 Raske puudega, vaimse funktsiooni kõrvalekalle (163% sotsiaaltoetuste määrast) 41,68
15 Sügava puudega, vaimse funktsiooni kõrvalekalle (190% sotsiaaltoetuste määrast) 48,58
MUU (käeline tegevus, teadvusel püsimine ja enesehooldus)
16 Keskmise puudega, määruse § 9 lõigetes 3-7 nimetamata funktsiooni kõrvalekalle (142% sotsiaaltoetuste määrast) 36,31
17 Raske puudega, määruse § 9 lõigetes 3-7 nimetamata funktsiooni kõrvalekalle (179% sotsiaaltoetuste määrast) 45,77
18 Sügava puudega, määruse § 9 lõigetes 3-7 nimetamata funktsiooni kõrvalekalle (210% sotsiaaltoetuste määrast) 53,7
VÕRDSELT MITU FUNKTSIOONIHÄIRET
19 Keskmise puudega, kellel on tuvastatud vähemalt kaks võrdse ulatusega määruse § 9 lõigetes 3–8 nimetatud funktsiooni kõrvalekallet ja need kõrvalekalded on suuremad teistest tuvastatud funktsiooni kõrvalekalletest (161% sotsiaaltoetuste määrast) 41,17
20 Raske puudega, kellel on tuvastatud vähemalt kaks võrdse ulatusega määruse § 9 lõigetes 3–8 nimetatud funktsiooni kõrvalekallet ja need kõrvalekalded on suuremad teistest tuvastatud funktsiooni kõrvalekalletest (192% sotsiaaltoetuste määrast) 49,09
21 Sügava puudega, kellel on tuvastatud vähemalt kaks võrdse ulatusega määruse § 9 lõigetes 3–8 nimetatud funktsiooni kõrvalekallet ja need kõrvalekalded on suuremad teistest tuvastatud funktsiooni kõrvalekalletest (210% sotsiaaltoetuste määrast) 53,7

Viimati uuendatud 19.05.2023

Kas sellest lehest oli abi?