Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Abistu MTÜ

Teenuseosutaja
Abistu MTÜ
Teenuse piirkond
Tartu maakond
Teenuse tüüp
Igapäevaelu toetamise teenus
Toetatud elamise teenus
Aadress
Gildi 12, Tartu
Telefon
E-posti aadress
Kodulehe aadress

Osutame teenust inimese poolt valitud ja talle vajalikus keskkonnas: inimese kodus, ametiasutuses, poes, asutuse ruumides vm. Meie tegevusruumid asuvad Tartu südalinnas, Gildi tänaval, väärikas 19 sajandist pärinevas majas. Ruumid on hubased ja avarad, paiknevad esimesel korrusel ning on kergesti ligipääsetavad. Osutame teenust tööpäevadel, kuid vastavalt inimese elukorraldusele ja kriisiolukordades on võimalik sõlmida ka teistsuguseid kokkuleppeid. Teenust osutame eesti, vene ja vajadusel ka inglise keeles. Oleme inimese- ja lahenduskesksed, keskendume inimese vajadustele, võimalustele ja tugevustele. Meie töötajad on kõrgharidusega, rohkem kui 10 aastase töökogemusega, hoolivad, usaldusväärsed ja uuendusmeelsed professionaalid. Kui olemasolevate teenuste raames pole võimalik inimese probleemi lahendada, leiame üheskoos sobiva teenuse. Teenuste osutamisel järgime sotsiaalteenuste ja erihoolekandeteenuste kvaliteedijuhiseid. Iga inimene on unikaalne, tema soovid, vajadused ja suutlikkus on erinevad. Koostöös inimesega leiame lahendused, mis tagavad rahulolu ja parema toimetuleku. MTÜ Abistu poolt pakutavaid teenuseid kasutanud inimene on öelnud: „Teenuse osutamine on väga hästi läbi mõeldud ja toimib suurepäraselt. Aastate jooksul pole kordagi tekkinud olukorda, kus tunneksin, et saadav info oleks puudulik või ei julge oma arvamust esitada/vajadusel lisa küsimusi küsida.“   Arvestame oma töös iga inimese soove, vajadusi ja võimalusi kaasates inimese nõusolekul erinevaid spetsialiste ning pereliikmeid. Osutame teenust peamiselt läbi individuaalsete vestluste ja praktiliste tegevuste: hindame kutsesobivust, tegevusvõimet ja töökäitumist; abistame töökoha (või koolituse) otsimisel, säilitamisel ja suhtlemisel tööandjaga; nõustame võlgadega toimetulekul; aitame eelarve planeerimisel, igakuiste maksete tegemisel ja pangateenuste kasutamisel; juhendame suhtlemisel ametiasutustega ja toetame asjaajamisel; abistame dokumentide täitmisel; jagame infot ja juhendame sobivate teenuste või toetuste taotlemisel; õpetame igapäevaseid toimetulekuoskusi; pakume emotsionaalset ja sotsiaalset tuge; toetame haigusega toimetulekul, raviskeemi järgimisel ja oma haiguse tundma õppimisel; toetame sotsiaalses suhtluses ja vaba aja sisustamisel; viime läbi erinevaid grupitegevusi, mille sisu otsustame ühistel koosolekutel vastavalt inimeste ettepanekutele. Näiteks toimuvad väljasõidud, matkad, ühised lõunad, jõulupeod, huviringid (jooga, maaliring, vestlusringid jmt).