Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

A.L.U.S. MTÜ

Teenuseosutaja
A.L.U.S. MTÜ
Teenuse piirkond
Valga maakond
Teenuse tüüp
Igapäevaelu toetamise teenus
Toetatud elamise teenus
Aadress
Lepiku talu, Kulli küla, Tõrva vald, Valgamaa
Telefon
E-posti aadress

Teenust osutatakse inimese enda eluruumides, kuid ühisüritused toimuvad teenuse pakkuja ruumides. Ruumide asukoht on Valga linnas, hoone 1.korrusel eraldi sissepääsuga, kuhu on võimalik siseneda liikumisabivahendiga. Lähedal asuvad bussipeatused (maaliin, linnaliin), kirik, ametiasutused, toitlustuskohad ja kaubanduskeskused. Kuna teenuse osutamine toimub suuremas mahus inimese eluruumides, on koostöö iga teenuse saajaga enamasti individuaalne – igaühel on oma kindel tegevusjuhendaja, kes abistab teda oma koduses keskkonnas hakkama saamisel: nt toidu valmistamisel, poes käimisel, kodu korrashoiul, vaba aja veetmisel, ametiasutustega suhtlemisel, lähedastega kontakti hoidmisel, emotsioonidega toimetulekul, vaimse ja füüsilise tervise toetamisel (sh arsti juures käimisel ja tervist tugevdavate protseduuridel osalemisel, jms). Lisaks individuaalsele koostööle tegevusjuhendajaga korraldatakse teenuse osutaja poolt kord kuus ühisüritusi, mis on iga kord erineva temaatikaga. Suvisel perioodil korraldame üritusi ja väljasõite rohkem looduskeskkonnas, kuid talvisel hooajal siseruumides. Meie asutuses töötavad pikaajalise kogemusega tegevusjuhendajad, kellest valdav enamus omab tegevusjuhendaja kutset ning umbes pooled erialast või erialaga haakuvat kõrgharidust (sotsiaaltöö, pedagoogika, õigusteadus), mis on toetavaks argumendiks kvaliteetse teenuse osutamisel ja laiapõhjaliste probleemide lahendamisel. Omame kogemust erinevate sihtgruppidega töötamisel ja tagame, et teenuse saaja ja tegevusjuhendaja koostöö sujuks, kuna saame pakkuda inimese profiilile ja keeleoskusele (eesti, vene) sobivat tegevusjuhendajat. Meie juures teenusel viibides õpime koos toidu valmistamist ja kodu korrastamist ning enese eest hoolitsemist. Saab oskusi paremaks majandamiseks - õpime eelarve planeerimist ja poest sobivate kaupade valimist, arvestades hinna- ja kvaliteedisuhet. Koos tegevusjuhendajaga leiame igale teenuse saajale sobiva vaba aja veetmise viisi ja õpime suhtlema ametiasutustega. Pakume tuge kontakti hoidmisel lähedastega ja enese emotsioonidega toimetulekul ning vaimse ja füüsilise tervise toetamisel. Läbi meie teenuse saab inimene juurde enesekindlust, kuna suudab elus paremini toime tulla ja seeläbi paraneb ka enesehinnang, mis on abiks uute eesmärkide saavutamisel.