Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Este OÜ

Teenuseosutaja
Este OÜ
Teenuse piirkond
Harju maakond
Teenuse tüüp
Töötamise toetamise teenus
Igapäevaelu toetamise teenus
Toetatud elamise teenus
Aadress
Tallinn Mustamäe tee 4
Telefon
E-posti aadress
Kodulehe aadress

Erihoolekandeteenuseid osutame inimese juures kodus. Vastavalt teenuse liigile õpetame sind sinu enda kodus süüa tegema, kodu koristama; käime koos sinuga arsti juures, poes, muuseumis vm ja aitame vajalikke pabereid korda ajada; aitame leida ja julgustame sind osalema sobivates vaba aja tegevustes; toetame sind töö otsimisel ja aitame läbi rääkida tööandjaga; toetame ja julgustame sind suhtlema oma lähedastega ning õpetame, kuidas oma emotsioonidega hakkama saada vm. Meie juures ei ole kiusamist ja sa saad tunda end turvaliselt. Me kaasame sind erinevatesse tegevustesse ja õpetame sulle erinevaid toimetuleku oskusi.

Meie tegevusjuhendajad räägivad nii eesti kui vene keelt, nad on väga pädevad spetsialistid, kuna on läbinud palju erinevaid spetsiifilisi koolitusi. Meie kaasabil saad omandada just sulle vajalikke oskusi. Arvestame iga inimese  ja tema tugivõrgustiku olemuse, harjumuste, vajaduste ning soovidega. Teeme hulgaliselt ühisüritusi, tähistame tähtpäevi ja väljasõite. 

Lähtume oma igapäevastes tegemistes Eesti sotsiaalteenuste üldisest- ja Eesti erihoolekande kvaliteedi juhisest.