Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Hoolekandeasutus Sügis

Teenuseosutaja
Hoolekandeasutus Sügis
Teenuse piirkond
Ida-Viru maakond
Teenuse tüüp
Toetatud elamise teenus
Igapäevaelu toetamise teenus
Igapäevaelu toetamise teenus päeva- ja nädalahoiu teenusena
Aadress
Geoloogia tn.18 40233 Sillamäe
Telefon
E-posti aadress
Kodulehe aadress

Hoolekandeasutus asub Ida-Virumaal Sillamäe linnas kauni loodusega Soome lahe kaldal Kirde-Eesti põhjarannikul, Tallinn-Narva manteelt 1 km kaugusel. Maja esimesel korrusel on meil päeva- ja nädalahoid: 3 funktsionaalvoodit, invakohandatud WC ja duširuum, portatiivne kaldtee. Olla saab ka aias, kus on pingid, ning terrassil. Hoones esimesel korrusel asuvad kontoriruumid, fuajee, lao- ja pesuruum, köögiruum, abiruumid, bassein. Teisel korrusel osutatakse igapäevaelu toetamise teenust päevakeskuse ruumides 25 erivajadustega inimesele. Ruumides on tehtud remont. Erafirmast on võimalus osta sooja lõunasööki, vajadusel võib lõunasöögi tellida ka koju. Igal päevakeskusel on töötamiseks kaks suurt ruumi, millest üht kasutatakse käsitöö tegemiseks ja arvuti kasutamiseks ning teist võimlemiseks (trenažöörid), on ka võimalus puhkenurgas omaette olla või suhelda. Igas tegevusruumis on televiisorid ja arvutid, meil on ka üks SMART laud. Igas päevakeskuses on kööginurk, riietus- ja pesemisruum, invakohandatud WC. Teisel korrusel on ka võimlemissaal. Esimesel korruse saal on ürituste läbiviimiseks ja muusikaga tegemiseks. Käiakse ujulas, muuseumides, raamatukogus. Meil on võimalus õppida ja töötada. Tegevusjuhendaja abistab arvutioskuste omandamisel, kirjutamis- ja lugemisoskuste arendamisel, matemaatikaga tegemisel. On võimalus õppida kõrval asuvas kutsekoolis. Hoolekandeasutuse ruumis toetatud töötamise teenuse osutaja juures võib teha lihtööd palga eest. Samuti on võimalus töötada töölepingu alusel osalise koormusega. Meie kümme toetatud elamise teenuse saajat elavad võimalikult iseseisvalt renditud või oma korterites. Toetatud elamise ja igapäevaelu toetamise teenuse tegevusjuhendajad toetavad inimest uute oskuste omandamisel: toidu valmistamisel, olmetehnika ja kodumasinate kasutamisel, suhtlemis- ja eluprobleemide lahendamisel. Täiendkoolitused on läbitud seitsmel tegevusjuhendajal. On võimalus pöörduda ka meie asutuse psühholoogi poole. Öösel päeva- ja nädalahoiuteenusel töötavad kaks tegevusjuhendajat, kes on läbinud ka hooldaja koolitused. Igas päevakeskuse ruumis töötab üks päevane tegevusjuhendaja. Tegevusjuhendajate ja teenuse saajate läbisaamine on hea, iga inimese vajadustest ja eesmärkidest lähtuvalt koostatakse ja järgitakse toetus- ja/ või tegevuskava. Tegeletakse ka teenuse saajatega individuaalselt selleks vastavalt kohandatud keskkonnas. Hoolekandeasutuse „ Sügis" kasutuses on elektriauto. Vajadusel aitame oma inimestel minna raviarsti vastuvõtule, haiglasse ja taastusravile, apteeki, ametiasutustesse ja poodi. Juhendame raviskeemi jälgimisel, emotsionaalse probleemide tekkimisel aitab meie asutuse psühholoog. Abistame invaabivahendite soetamisel (invaabivahendi firmaga on kokkuleppe abivahendite kohale toomise kohta). Meie juures saab emotsionaalset toetust, saab õppida juurde praktilisi uusi oskusi, arendada juba omandatud oskusi, saab planeerida igapäevaelu tegevusi, leida uusi sõpru, osaleda kogukonnaelus - saab saavutada endale püstitatud eesmärke töötajate toetusel, abil ja juhendamisel.