Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

AS Hoolekandeteenused Haapsalu Kuuse

Teenuseosutaja
AS Hoolekandeteenused
Teenuse piirkond
Lääne maakond
Teenuse tüüp
Kogukonnas elamise teenus
Aadress
Haapsalu linn
Telefon
E-posti aadress

Haapsalu Kuuse üksus asub Haapsalu linnas. Pakume üksuses kogukonnas elamise teenust kümnele intellektihäirega (vaimupuudega) elanikule neljas erinevas korteris. Igas korteris on lisaks ühisele elutoale, köögile ja sanruumile igal elanikul ka omaette tuba. Igal elanikul on õigus teha oma toas soovi korral muudatusi – värvida seinu, panna tapeeti või pilte seinale. Kuigi meie poolt on toas olemas kõik oluline ja vajalik, on igaühel võimalus osta endale meelepärane mööbel või võtta kodust kaasa isiklikud asjad. Kuuse üksuses töötavad toredad ja sõbralikud tegevusjuhendajad ning elavad väga kokkuhoidvad elanikud. Tegevusjuhendajad aitavad leida igale elanikule sobiva huvitegevuse, toetavad teda tööl käimisel või koolis õppimisel. Elanikel on võimalik käia tööl just vastavalt enda oskustele ja võimetele. Näiteks pakub SA Hea Hoog töökeskus elanike toetuseks pikaajalist- ja lühiajalist kaitstud töö teenust aga ka toetatud töötamise teenust. Elanikel on võimalik töötada just nii palju kui tervis lubab ja jaksu on. Klienditööjuht teeb aktiivselt koostööd ka Haapsalu Kutsehariduskeskuse ja Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskooliga, et elanikele oleks soovi korral võimalus ka õppima minna. Elanike eest hoolitsevad koolitatud ja hoolivad tegevusjuhendajad. Õppimise ja töise tegevuse kõrvalt on meie tegevusjuhendajad pühendunud ka elanikele igapäevaeluoskuste õpetamisele ja igapäevaelu huvitavamaks muutmisele. Koos tegevusjuhendajatega õpivad elanikud söögi valmistamist, koristustöid, enesehügieeni ja eelarve majandamist aga töötajad toetavad elanikke ka asutuste ja lähedastega suhtlemisel ning hobide ja huvitegevustega tegelemisel. Iga päev on meie päevakavas planeeritud ka aeg igapäevaelu aktiviseerivateks tegevusteks ehk elanikud saavad tegevusjuhendaja juhendamisel teha käsitööd, meisterdada, laulda, sportida, tähistada tähtpäevi ja olulisi isiklikke sündmusi või osaleda Uuemõisa Kodu muusikaõpetaja poolt juhendatud muusikaringis ja käia aiamaal toimetamas. Lisaks on korraldavad meie tegusad töötajaid ka väljasõite kodust kaugemale, matkasid loodusesse ning vajadusel muretseb tegevusjuhendaja linnas toimuvatele üritustele pääsmed ja osaleb koos nendega. Meie ettevõtte moto on “Tegusama elu kodud”. Pakume erivajadusega inimestele kodusid väikestes ja hubastes üksustes, mis asuvad kogukondades. Meie eesmärk on pakkuda igale inimesele just talle sobivaid tegevusi. Usume, et igal inimesel on omad tugevused, mida arendades saab ta elust rõõmu tunda.