Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

AS Hoolekandeteenused Tartu Anne

Teenuseosutaja
AS Hoolekandeteenused
Teenuse piirkond
Tartu maakond
Teenuse tüüp
Kogukonnas elamise teenus
Aadress
Tartu Linn
Telefon
E-posti aadress

Anne kodu head atmosfääri loome üheskoos individuaalsete vestluste ja juhendamise toel. See on Sinu kodu, kus on olemas elukorralduseks vajalik mööbel ja tehnika. Korterit on võimalik meiega kokkuleppel enda soovide järgi kujundada. Koos pereliikmetega sõlmitakse ühised kokkulepped, mis lähtuvad elanike vajadustest ja igapäeva tegevustest. Tähtis on elanikele võimalus iseenda avastamiseks ja uute olukordade proovimiseks. Oluline on ka enda rõõmudest ja muredest rääkimine. Avastame üheskoos elaniku tõelist olemust, oleme üksteise suhtes viisakad ja teistega arvestavad. Meie kodu on Annelinna korterites, kõnniteed, ühistransport ja Tartu jalgrattaringluse võimalused aitavad elanikel mugavalt liikuda. Kõik linna pakutavad teenused on meil kättesaadavad, elanikud leiavad sobivad tegevused (töökoht, õppimisvõimalused, huvitegevus, kursused, rehabilitatsiooni teenused, poed, iluteenused jne). Ühes korteris toimuvad regulaarsed meisterdus- ja käsitööringid, näiteks on elanikud leidnud enda jaoks mandalate värvimise. Kogukonnaaias kasvatame endale aedvilju, külastame raamatukogu ja teisi avalikke teenusekohti, mõned elanikud käivad pühapäeviti ka kirikus. Lisaks käiakse teatris, Karlova päevadel ja Tartu linnas jalutamas. Koos teiste Tartu üksustega käime väljasõidul, korraldame grillipidusid, jõulupidu, spordipäeva ja –laagrit. Meie kodus on oluline rääkida oma unistustest ja soovidest tegevusjuhendajale. Unistuste elluviimisel on olulisel kohal elanike igapäevane vaimse ja füüsilise tervise toetamine. Koostöös leiame üles iga elaniku tugevused, rakendame neid ja töötame igapäevaselt unistuste elluviimise nimel. Meie ettevõtte moto on “Tegusama elu kodud”. Pakume erivajadusega inimestele kodusid väikestes ja hubastes üksustes, mis asuvad kogukondades. Meie eesmärk on pakkuda igale inimesele just talle sobivaid tegevusi. Usume, et igal inimesel on omad tugevused, mida arendades saab ta elust rõõmu tunda.