Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

AS Hoolekandeteenused Uuemõisa Kodu

Teenuseosutaja
AS Hoolekandeteenused
Teenuse piirkond
Lääne maakond
Teenuse tüüp
Ööpäevaringne erihoolekandeteenus sügava liitpuudega inimestele
Ööpäevaringne erihoolekandeteenus
Aadress
Neeme 5, Uuemõisa alevik
Telefon
E-posti aadress

Uuemõisa Kodu asub looduskaunis kohas Haapsalu lahe kaldal, kohe Haapsalu linna külje all. Meie kodus on kuus peremaja, mis on avarad, valgusküllased ning täismugavustega. Igas peremajas elab 12 elanikku, kes töötajate toetusel ja ööpäevaringsel kaasabil toimivad ühise perena. Enamus elanikke elavad omaette toas aga meil on igas peremajas ka kaks kahekohalist tuba, et elanikel oleks võimalik ka sõbraga koos elada. Igal elanikul on õigus teha oma toas soovi korral muudatusi – värvida seinu, panna tapeeti või pilte seinale. Kuigi toas on olemas kõik oluline ja vajalik, on igaühel võimalus ise tuba kujundada või võtta kodust kaasa isiklikud asjad. Kahes peremajas pakume ööpäevaringset erihooldusteenust sügava liitpuudega elanikele. Meie kodu asub rahulikus ja kaunis kohas ning kodu ümbrus teeb rõõmu nii meie elanikele kui töötajatele. Meie kodus on tööl tegevusjuhendajad, kes on teinud teadliku valiku töötada inimestega, kellel on erivajadus, ning soovivad oma tööga muuta nende elu paremaks. Motiveeritud töötajad muudavad igapäevaelu mitmekülgseks ja huvitavaks. Kogemustega tegevusjuhendajad aitavad leida igale elanikule sobiva huvitegevuse, toetavad teda tööl käimisel või koolis õppimisel. Meie Kodu kõrval töötab ka SA Hea Hoog töökeskus, kus on elanikel võimalik käia tööl just vastavalt enda oskustele ja võimetele. Töökeskus pakub elanike toetuseks näiteks pikaajalist- ja lühiajalist kaitstud töö teenust aga ka toetatud töötamise teenus. Elanikel on võimalik teha tööd nii palju kui tervis lubab ja jaksu on. Uuemõisa Kodu teeb aktiivselt koostööd ka Haapsalu Kutsehariduskeskuse ja Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskooliga, et elanikele oleks soovi korral võimalus ka õppima minna. Näiteks on meie elanikud käinud õppimas köögi abitööliseks ja puhastusteenindajaks. Õppimise ja töise tegevuse kõrvalt on meie tegevusjuhendajad pühendunud ka elanikele igapäevaeluoskuste õpetamisele ja igapäevaelu huvitavamaks muutmisele. Koos kodu tegevusjuhendajatega õpivad elanikud koristustöid, enesehügieeni, eelarve majandamist ning toitlustusteenindajatega koostöös valmistama ka süüa. Meie tervislik ja mitmekülgne menüü on välja töötatud koostöös toitumisekspertide ja arstidega, pakume vastavalt vajadusele ka erimenüüsid näiteks diabeetikutele või gluteenitalumatusega inimestele. Iga päev on meie päevakavasse planeeritud ka mitu tundi igapäevaelu aktiviseerivateks tegevusteks ehk elanikud saavad tegevusjuhendaja juhendamisel teha käsitööd, meisterdada, laulda, sportida, toimetada aiamaal või muusikaõpetaja juhendamisel teha muusikat, laulda ja tantsida. Kõik olulised tegevused ja eesmärgid koos nende täitmiseks vajalike sammudega püstitame elaniku tegevusplaani koostöös elanike ja nende lähedastega. Kuna meie kodu asub kauni kuurortlinna Haapsalu külje all, siis on elanikel võimalik osa võtta ka kõikidest kogukonnas toimuvatest üritustest, külastada raamatukogu, spordihoonet, käia kinos või osaleda erinevatel kursustel ja huviringides. Meie ettevõtte moto on “Tegusama elu kodud”. Pakume erivajadusega inimestele kodusid väikestes ja hubastes üksustes, mis asuvad kogukondades. Meie eesmärk on pakkuda igale inimesele just talle sobivaid tegevusi. Usume, et igal inimesel on omad tugevused, mida arendades saab ta elust rõõmu tunda.