Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Järva Vallavalitsus

Teenuseosutaja
Järva Vallavalitsus
Teenuse piirkond
Järva maakond
Teenuse tüüp
Igapäevaelu toetamise teenus
Toetatud elamise teenus
Aadress
Lai 18, Järva-Jaani
Telefon
E-posti aadress

Erihoolekandeteenuseid osutame Järva-Jaanis, Imaveres ja Aravetel. Järva-Jaani Päevakeskus, Lai 18, Järva-Jaani alev Järva-Jaani Päevakeskus on avatud tööpäevadel, toimuvad individuaalsed- ja grupikohtumised. Teenuse saajaid juhendab tegevusjuhendaja. Tegevused Järva-Jaani Päevakeskuses: võimlemine, toiduvalmistamine, lauluring, käsitööring, matkamine, ekskursioonide korraldamine. Päevakeskuses kohapeal on võimalik kasutada internetti, ajalehti ja ajakirju lugeda, õppida ja teha igapäevaseid majapidamistöid (nt ahjude kütmine, puude tassimine, nõude pesemine jne). Meie hoolime! Imavere Päevakeskus, Viljandi mnt. 11, Imavere küla. Imavere. [email protected] Telefon 389 7610;5301 1324 Imavere Päevakeskuses on teenuskohad erihoolekandeteenuste osutamiseks. Teenust osutatakse nii päevakeskuses kui ka inimese enda kodus. Saadame teenuse saajat vajadusel arsti juures ja ametiasu-tustes, lisaks aitame ametiasutustega suhtlemisel; juhendame töötamist avalikul tööturul. Toimuvad vestlused, teeme koos käsitööd, käime väljasõitudel, valmistame koos toitu nii teenuse saaja enda ko-dus kui ka päevakeskuses. Korraldame erivajadusega meestele eraldi puutööringi, kus kasutame põhi-kooli puutööklassi vahendeid. Meie juures on tagatud on üks ühele suhtlemine teenuse saajaga ja indi-viduaalne juhendamine. Aravete Hooldekeskus, Lasteaia 4, Aravete alevik Telefon: 383 2390; [email protected] Teenusel on mehed, seega töö tegemine on meie juures hinnatud tegevus. Rõõmsal meelel ja täies koosseisus on osavõtt nii ekskursioonidest kui spordipäevadest. Tubast ja käelist tegevust jagub, eriti head on koos valmistatud koogid vm maiuspalad, mida saab süüa omavahel või pakkuda meiega ühinenud sõpradele. Suuremat rõõmu pakuvad aga väljasõidud. Igapäevane toetus on inimeste endi kodudes, et elamine oleks korras ja kõik vajalik olemas.