Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Pahkla Camphilli Küla SA

Teenuseosutaja
Pahkla Camphilli Küla SA
Teenuse piirkond
Rapla maakond
Teenuse tüüp
Kogukonnas elamise teenus
Töötamise toetamise teenus
Aadress
Vahtra, Pahkla küla, 79742 Kohila Vald, Raplamaa
Telefon
E-posti aadress
Kodulehe aadress

Külakogukond intellektipuuetega inimestele. Pahkla Camphilli Küla on loodud 1992. aastal ning on alates sellest ajast on tegeletud erivajadustega täiskasvanud inimeste oskusi ja võimeid toetava elukeskkonna loomisega. Aastal 2022 tähistame oma 30 aasta juubelit. Meie küla kuulub Põhjamaade Camphill Külade võrgustikku ja sarnased tugikeskused tegutsevad kõigis põhjamaades Soomes, Rootsi, Norras, Lätis, Leedus ja Venemaal. Iseloomulik on neile küladele, et küla elanikke kaasatakse kõikidesse kodustesse majapidamis-, farmi-, aia- ja käsitöödesse, andes sel moel kõigile võimaluse tunda end vajaliku ja hinnatud kogukonnaliikmena. Asume Kohilast 10 km ja Tallinna südalinnast 30 km kaugusel, looduslikus põldude ja metsaga ümbritsetud alal. Külaelanikke on meil kakskümmend ja nad on jaotunud viide elumajja, kus kõigil on oma tuba. Meil on kümme töötajat ja igas majas elab perenaine, kes aitab korraldada majapidamistöid, samuti jälgib ja toetab külaelanikke vajadusi. Rütmilise päevakava järgi elamine ja koos töötamine aitab luua õhkkonda, kus tuntakse end turvaliselt ja hoituna. Külaelanike igapäevaelu rikastab mitmekülgne sotsiaalelu, kus kesksel kohal on aastarütmid ning täht- ja sünnipäevad. Lisaks on külaelanikel võimalus omal valikul osaleda üritustel ja väljasõitudel, näiteks teatrietendused, kontserdid jne. Muidugi saab tegeleda ka igapäevasemate asjadega nagu näiteks käia poes, külastada kohvikut. Igal nädalal toimuvad koosolekud, kus külaelanikud saavad välja öelda, et milliste üritustel soovitakse osaleda. Meie tegevused toimuvad erinevates töötubades, et kus luuakse kõigele võimalus tööoskuste harjutamiseks ja kogemuste pagasi suurendamiseks. Töötube juhendavad meie oma professionaalsed spetsialistid, kes on teadmiste edasi andmise kõrval ka oskuslikud toetajad ja juhendajad. Näiteks on meil küünalde ja taimetee valmistamise ning vaibakudumise töötoad. Külas on farm, kus viljeletakse ökoloogilist mahepõllundust ja oluline on külaelanike panus nendes farmitöödes. Kuna külaelanikud aitavad talitada nii lehmade kui ka kanade ja hanede eest, siis tänutäheks jõuavad nende toidulauale mahemunad ja ökopiim. Piimaköögis valmistatakse piimast jogurtit, kodujuustu, hapukoort. Lisaks kahte tüüpi juustu – tugevamaitselist kollast ja pehmemat, küüslaugu ja tilliga maitsestatud juustu. Meil on biodünaamilisel viljelusel põhinev aiamaa, kus kasvatame laias valikus puu- ja juurvilju. See võimaldab kogukonnale nii tulemusi pakkuva töökogemuse kui ka tervisliku söögipoolise. Üks meie traditsioon on, et võtame Pahkla Camphilli külla iga aasta vastu 4-5 rahvusvahelist noort vabatahtlikku, kes saavad siin tugeva sotsiaal ja praktiliste tööde kogemuse. Nad on alati teeninud külaelanike lugupidamise, kuna on abiks nii ühistel majapidamistöödel kui ka külaelanikele ühiste meeleolukate sündmuste korraldamisel, näiteks ühised ringreisidel või pallimänge ja tantsuõhtuid. Seega on meil kujunenud sotsiaal-teraapiline kogukondlik ja samas meeldiv kodune õhkkond, milles süveneb huvi üksteise vastu koos usalduse ja teineteise mõistmisega ning võimalus tunda end osalisena kogukonna ja kaitstuna. Mis aga on kõige tähtsam – meil tunnevad külaelanikud endid õnnelikena!