Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Pärnu Sotsiaalkeskus

Teenuseosutaja
Pärnu Sotsiaalkeskus
Teenuse piirkond
Pärnu maakond
Teenuse tüüp
Töötamise toetamise teenus
Igapäevaelu toetamise teenus
Igapäevaelu toetamise teenus päeva- ja nädalahoiu teenusena
Toetatud elamise teenus
Aadress
Riia mnt 70, Pärnu
Telefon
E-posti aadress

Osutame igapäevaelu toetamise teenust, igapäevaelu toetamise teenust päeva- ja nädalahoiuna, toetatud elamise teenust (sh ka aadressil Riia mnt 70) ja töötamise toetamise teenust. Meie maja on spetsiaalselt ehitatud erivajadustega inimestele teenuste osutamiseks. Majas on ligipääsu tagamiseks kaldtee, lift. Turvalisuse tagavad sõbralikud töötajad, öine valve ja piiratud territoorium. Hoone on 3-korruseline ja seda ümbritseb kena iluaed, õues istumiseks on paviljon ning lauad-pingid, hoovis on kiiged. Sel aastal rajasime oma kasvuhoone. Asutusel on olemas oma ratastoolitõstukiga väikebuss. Päevakeskuses saab tegeleda erinevate käeliste ja arendavate tegevustega, töötab kokandusring, korraldataks ühisüritusi. Toetatud elamise elanikel on igaühel oma privaatne tuba ning koosolemiseks ühine elutuba, võimalik on kasutada arvutit. Ühiselt tehakse süüa, hoitakse oma ühiskasutatavad ruumid korras ning veedetakse koos vaba aega. Kõigil on võimalik käia meie päevakeskuse keraamika- ja käsitööringis. Keldrikorrusel asub erivajadustega inimeste nõudmistele vastav väike jõusaal. Meie tegevusjuhendajad on sõbralikud ning abivalmis. Lisaks tegevusjuhendajatele töötab meil ka tegevusterapeut. Kuna asutusel on ka oma rehabilitatsioonimeeskond, siis saavad inimesed, kes on suunatud sotsiaalse rehabilitatsiooni teenusele, neid teenuseid kasutada siinsamas kohapeal. Aitame oma teenuse saajatel igapäevaeluga paremini toime tulla, toetame ja tunnustame neid. Meie jaoks on iga inimene väärtuslik. Pakume kõikidele parimat tuge nende oskuste arendamisel. Lähtume oma igapäevastes tegemistes Eesti sotsiaalteenuste üldisest kvaliteedijuhisest ja Eesti erihoolekande kvaliteedijuhisest. Kuulame nii teenuse saajaid kui ka nende lähedasi, kelle tagasiside on meile oluline, et muuta meie poolt pakutavat veel paremaks ja iga isiku vajadustele vastavaks.