Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Singel Kodu

Teenuseosutaja
MTÜ Singel Kodu
Teenuse piirkond
Viljandi maakond
Teenuse tüüp
Töötamise toetamise teenus
Igapäevaelu toetamise teenus
Kogukonnas elamise teenus
Toetatud elamise teenus
Aadress
Viljandi linn, Paala tee 7
Telefon
E-posti aadress
Kodulehe aadress

Meie majas elab I korrusel 7 elanikku, kõigil on oma tuba. II korrusel on suur elutuba, kus saab omavahel suhelda, vaadata televiisorit, kasutada arvuteid ja muusikakeskust, lugeda värskeid ajalehti-ajakirju. Saal on elanikele kasutuses ööpäevaringselt, päevastel aegadel (ka nädalavahetustel) avatud ka teiste teenuste kasutajatele. Isiklikke asju saab tuua ja hoiustamise võimalus olemas. Ilma kokkuleppeta ei tohi majja ööseks külalisi jääda (v.a. pereliige 3x aastas), külalise ööbimine on tasuline. Meie kodus ja õuealal on keelatud tarvitada alkoholi, suitsetamine on lubatud ainult õuealal. Külastamine päevasel ajal on alati lubatud, kui külastajat on tutvustatud tegevusjuhendajale. Meie elanikud saavad lisaks hoida kontakti oma lähedastega kas telefoni teel või arvutis suheldes. Iganädalaselt toimuvad käelised tegevused, kokandus, muusika ja tants, võimlemine, viktoriinid ja teatevõistlused; kord kuus on tervisliku toitumise loengud. Sageli kutsume lektoreid/praktikuid, kes jagavad kasulikke näpunäiteid/nõuandeid (juuksur, meikar, stilist, pillimehed, erinevad arstid, vaimse tervise õde jne). Suvekuudel toimuvad väljasõidud piknikuga oma maakonna piires, kord aastas suurem ekskursioon Eesti Vabariigi piires. Käime teatris, kinos, muuseumides ja näitustel. Asume väga heas piirkonnas ja propageerime jalgsi käimist, lähedal on ka bussipeatus. Majal on suur õueala, kus on lilled, kasvuhoone, juurviljaaed, grillinurk. Arvutit saavad elanikud kasutada igal ajal elutoas. Kauplustes käiakse iseseisvalt, vajadusel ka koos juhendajaga. Meie kodu elanikud on käinud ja käivad Viljandi Kutseõppekeskuses. Aitame ja toetame neid igati nende õpingutes ja hiljem ka töö leidmisel.   Teeme koostööd Eesti Töötukassaga, suhtleme erinevate tööandjatega ja oleme leidnud lihtsamaid töid oma kodu elanikele. Meie juures toimubki väga iseseisev elamine. Uue elaniku puhul toetame teda alguses nii poeskäikudel kui ka söögitegemisel, pesupesemisel jne. Elanike toetusvajadus peaks ajapikku vähenema. Tegevusjuhendajad on tööl kuuel päeval nädalas. Kogukonnateenuse tegevusjuhendaja on vajadusel kättesaadav graafikuväliselt telefoni teel igal ajal. Juhendajad aitavad elanikke igapäevaselt nende tegevusplaanist ja eesmärkidest lähtuvalt: nii igapäevategevustes (pesu pesemine, koristamine, söögi valmistamine jm) kui ka asjaajamistel asutustes jm. Tegevused toimuvad meil lisaks ka juhendaja erioskustest lähtuvalt: näiteks väljaõppinud käsitööline juhendab käsitööringi ja toitumisnõustaja tervislikku toitumist. Suuname oma elanikke võimalikult palju väljaspool kodu vajalikke teenuseid kasutama (juuksur, õmbleja jt). Meie maja on öötundidel lukus, elanikel on õigus lukustada ka oma toa uks. Kõiki elanikke on õpetatud kasutama hädaabi telefoni. Omavahelisi konflikte ennetame, juhendame suhtlema sõbralikult ja viisakalt.Koos tegevusjuhendajaga vaadatakse üle raviplaan, ostetakse ravimid ja vajadusel jälgib juhendaja, et ravimid saaks võetud. Keerulisemate hooldustoimingute jaoks otsime vajadusel vastava väljaõppega hooldusõe.Igal elanikul on oma turvaisik, kelle poole ta saab pöörduda emotsionaalselt rasketel hetkedel. Läbi korrapäraste kohtumiste ennetame elanike suuri tagasilangusi, meeldivate üritustega hoiame positiivsust üleval. Arvestades iga inimese eripärasid, arutame koos tema eluplaane ja aitame võimalusel leida lahendusi ja teid soovide täitumiseks. Meie tegevusjuhendajad on pikaajalise kogemusega, sõbralikud ja hea huumorimeelega. Meie tugevuseks on väga hea meeskond ja meeskonnatöö.