Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sotsiaaltöö keskus MTÜ

Teenuseosutaja
Sotsiaaltöö keskus MTÜ
Teenuse piirkond
Saare maakond
Teenuse tüüp
Toetatud elamise teenus
Igapäevaelu toetamise teenus
Aadress
Kuressaare Ida tn 28
Telefon
E-posti aadress

Teenuse osutamine toimub inimeste juures kodus. Meie tegevusjuhendajad töötavad juhtumikorraldusliku meetodi alusel. Inimese toetusvajadus hinnatakse igas eluvaldkonnas ning koostatakse ühiselt tegevusplaan, mille alusel määratakse vajalik tugi ning lepitakse kokku tegevused, mis inimese iseseisvat toimetulekut toetavad ja võimalusel suurendavad.

Meie tegevusjuhendajad oskavad pakkuda psühholoogilist tuge ning juhendada, kuidas keeruliste olukordadega toime tulla. Oskame soovitada ja juhendada, kuidas rakendada omavalituse poolt pakutavaid teenuseid ja toetusi inimeste heaolu tagamiseks. Omame pikaajalist kogemust puuetega inimestega, lisaks omame kogemust grupitööde ja loovtegevuste läbiviimisel. Oskame leida ja esile tuua inimese tugevused ja oskused ning neid vastavalt inimese võimetele arendada.