Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Töö- ja tegevuskeskus Mosaiik

Teenuseosutaja
Töö- ja tegevuskeskus Mosaiik
Teenuse piirkond
Võru maakond
Teenuse tüüp
Töötamise toetamise teenus
Igapäevaelu toetamise teenus
Toetatud elamise teenus
Aadress
Jüri 27 Võru linn
Telefon
E-posti aadress
Kodulehe aadress

Töö- ja tegevuskeskus Mosaiik asub Võru kesklinnas me osutame igapäevaelu toetamise, toetatud elamise ja töötamise toetamise teenuseid, lisaks pakume ka kaitstud töö teenust.  Töö- ja tegevuskeskuses Mosaiik on olemas sobivad ja vajaliku sisustusega ruumid ning toredad ja pädevad tegevusjuhendajad. Tegevusjuhendajad on koolitatud spetsialistid, kes  tuginevad juhendamisel CARe metoodikale ja elukvaliteedi mudelile. Inimese tööoskuste hindamiseks kasutame me HAMET metoodikat.  Iga teenusesaaja koostab koos tegevusjuhendajaga  tegevusplaani, mille abil on  võimalik planeerida soovide ja unistuste realiseerimiseks ning oskuste õppimiseks sobivad tegevused ja ajakava. Lisaks kaasame inimesele sobivate tegevuste planeerimisse võimalusel ka tema lähedased – teeme võrgustikutööd.  Juhtumikorraldus ja võrgustikutöö on meetodid, et leida sobivad lahendused inimese elukvaliteedi hoidmiseks ja parandamiseks.   Meie töökeskuses  on loodud tingimused nõustamisteks, personaalseteks vestlusteks ning grupitegevusteks. Õmblustuba, käsitöötuba, vaibakudumise ja paberivalmistamise töötuba on loodud tööoskuste  ja tööharjumuse kujundamiseks ning kaitstud töö teenuse raames toodete valmistamiseks.  Õmblustöö ja käsitöö tegemine võimaldab õppida uusi tehnikaid ja töövõtteid,  koostööd  ja üksteisega arvestamist ning vastutuse võtmist. Üheskoos toimub ideede jagamine ja toodete arendus. Käsitöö  tutvustamiseks ja müügiks on majas avatud näitusmüük. Käsitöö turundamine toimub  lisaks ka sotsiaalmeedias  ja käsitöö poodide kaudu  ning väliürituste raames. Ühistegevustena  on hinnatud   vestlusringid, kokandusring,  liikumistunnid, laulu- ja muusikaring ning meisterdamistunnid.