Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Valga Haigla erihoolekandeosakond

Teenuseosutaja
AS Valga Haigla
Teenuse piirkond
Valga maakond
Teenuse tüüp
Ööpäevaringne erihoolekandeteenus sügava liitpuudega inimestele
Aadress
Peetri 2 Valga 68206
Telefon
E-posti aadress
Kodulehe aadress

AS Valga Haigla pakub ööpäevaringset erihooldusteenust sügava liitpuudega inimestele. Meie teenuse saajad elavad ühe- kuni kolmekohalistes tubades, tubadesse paigutamisel arvestame inimeste iseloomude sobivust. Kõikides tubades on olemas tualett ja pesemisruum. Ühiseks kasutamiseks on eraldi mängutuba, kus võimalik läbi viia muusikateraapiat, vaadata telekat, kasutada arvutit, tegeleda käeliste tegevustega, laulda ja tantsida. Suureks abiks vihmaste ilmadega värskes õhus viibimiseks on kohaldatud terrass. Kasutame jalutamiseks haigla kõrval asuvat linnaparki, Pedeli jõe ääres asuvat mänguväljakut. Kuna osakond asub Valga Haigla II korrusel,  oleme kindlustatud kiire  meditsiinilise abivajadusega. Tähistame tähtpäevi (sünnipäevad, jaanipäev, jõulud, vastlapäev, koos Maarja kooli lõpetanutega käiakse kokkutulekutel). Külastamine toimub vastavalt külastaja soovile ja kohtumine toimub osakonnas selleks ettenähtud külaliste toas, et mitte häirida teisi meie elanikke. Meie elanike tervisliku seisundi kohta  saab eestkostja teavet hooldusõelt, visuaalse vaatluse ülevaadet võib eestkostjale anda ka tegevusjuhendaja. Lähedastega ja kohaliku omavalitsuste eestkostjatega on meil suhted  head. Helistatakse tihti, tuntakse huvi, külastatakse, eestkostjatest vanemad viivad oma hoolealuse mõneks ajaks ka koju. Meie elanikud vajavad abi kõikides tegevustes ja seetõttu teevad kõike koos tegevusjuhendajatega, kes    päevasel ajal töötavad ühes vahetuses kolmekesi, öövahetuses üksinda. Lisaks töötavad osakonnas hooldusõde ja puhastusteenindaja, neli tundi päevas on kohal meditsiiniõde ja sotsiaaltöötaja. Enamus töötajatest töötavad  teenuse  loomise algusajast alates. Lähtume oma igapäevastes tegemistes eesti erihoolekandeteenuste kvaliteedijuhisest, samuti rakendame igapäevatöös EQUASS Assurance kvaliteedisüsteemi. Kõik töötajad omavad oma ametis vastavat kutset või -väljaõpet.