Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Võru Päevakeskuse Ühing MTÜ

Teenuseosutaja
Võru Päevakeskuse Ühing MTÜ
Teenuse piirkond
Võru maakond
Teenuse tüüp
Toetatud elamise teenus
Igapäevaelu toetamise teenus
Aadress
Jüri 19 a, Võru linn 65608
Telefon
E-posti aadress

MTÜ Võru Päevakeskuse Ühing pakub igapäevaelu toetamise ja toetatud elamise teenust psüühilise erivajadusega täisealistele inimestele, et tagada võimalikult iseseisev elu ja toimetulek. Päevakeskus asub Võru kesklinnas, endise polikliiniku ruumides 3 korrusel. Majas on lifti kasutamise võimalus. Meil on tegevusruum, köök, puhke ja vestlusruum. Kohapeal on olemas ka pesupesemise ja dušši kasutamise võimalus. Hea ja turvalise keskkonna loomiseks päevakeskuses oleme teinud kokkulepped, arvestame inimese vajaduste ja eripäradega. Teenuseid osutavad pikaajalise kogemusega tegevusjuhendajad. Teenusele saabudes koostatakse koos teenusesaaja ja tema lähedasega tegevusplaan. Huvitegevuste planeerimisel arvestame inimeste soovidega ja oleme koostanud päeva ja nädalakava. Toimuvad lauluring, muusikateraapia, kehaline treening spordikeskuses, mida juhendavad eriala spetsialistid. Lisaks toimuvad kokanduse tund, loovusring, käeline tegevus; meil on olemas arvuti kasutamise võimalus. Korraldame temaatilisi infopäevi, väljasõite, osaleme laagrites, tähistame sünnipäevi ja teisi tähtpäevi. Suvekuudel matkame ja viibime rohkem looduses. Inimese soovil aitame leida talle sobiva eriala õppeasutuses või kaitstud töökoha. Toetame erinevate inimeste omavahelist suhtlemist.